Sample Page


Đây là một trang ví dụ. Nó khác nhau từ một bài đăng blog vì nó sẽ ở lại ở một nơi và sẽ hiển thị trong điều hướng trang web của bạn (trong hầu hết các chủ đề). Hầu hết mọi người bắt đầu với một trang giới thiệu về họ truy cập trang web tiềm năng. Nó có thể nói điều gì đó như thế này:

Hi there! Tôi là một sứ giả xe đạp theo ngày, tham vọng diễn viên vào ban đêm, và đây là blog của tôi. Tôi sống ở Los Angeles, có một con chó lớn tên là Jack, và tôi thích coladas piña. (Và gettin ‘bị bắt trong mưa.)

… Hoặc một cái gì đó như thế này:

Công ty XYZ Doohickey được thành lập vào năm 1971, và đã được cung cấp doohickeys chất lượng cho công chúng từ bao giờ. Tọa lạc tại thành phố Gotham, XYZ sử dụng hơn 2.000 người và làm tất cả mọi thứ tuyệt vời cho cộng đồng Gotham.

Như một người sử dụng WordPress mới, bạn nên đi đến bảng điều khiển của bạn để xóa trang này và tạo ra những trang mới cho nội dung của bạn. Vui chơi!


Link share: http://gamenhatviet.com/sample-page/